Investície

Našim spokojným klientom ponúkame možnosti zhodnocovania v rozpätí výnosov
6 -20 %/ ročne v závislosti od času a zvolenej investície . Následný komplexný sevis pre klienta je pre nás samozrejmosťou . Postaráme sa, aby Vaše financie boli zhodnotené s čo najvyšším výnosom pri čo najnižšom riziku.

Robotika

Automatizované obchodné systémy. Zhodnotenie investícií až 15 – 20 % ročne

Čítať viac

Forex

Nastavte si pasívny príjem

Čítať viac

Riadenie portfólia

Výnos v závislosti od typu portfólia a času investície

Čítať viac

Dlhopisy

Výnos v závislosti od typu a dĺžky investičného horizontu. Zhodnotenie investícií až 6-10 % ročne

Čítať viac

Zlato

Uchovateľ kúpnej sily

Čítať viac

Robotika - automatizované obchodné systémy

Počítačovo riadené a kontrolované finančné operácie : potenciál výnosu 10 – 30 % ročne

Inteligentný finančný softvér v skratke AOS, je obchodný softvér nastavený tak, aby zadával automatické príkazy na nákup či predaj určitého aktíva, či už je to ropa, menový pár, zlato. Práve preto klient nemusí ovládať problematiku obchodovania na kapitálových trhoch - burzách, tento softvér to zobchoduje za klienta, bez nutnosti odbornej znalosti klienta. Je navrhnutý tak, aby vyhľadával najlepšie obchodné situácie, ktoré dopredu vyrátal podľa navrhnutého matematického algoritmu, ktorý je nastavený na základe 10 ročného sledovania trhu a zmien , ktoré sa na finančných trhoch odohrali. Čo je však dôležité je vedieť si vybrať z ponuky na trhu – no ani to nemusíte ovládať.
Skúsení profesionáli firmy Imarex Vedia poradiť , aby si klient vybral správneho partnera a dobre nastavenými obchodnými podmienkami zabezpečil garanciu základného vkladu.

Robotický finančný softvér (AOS) pracuje 24 hodín denne, nepotrebuje spať, nemá emócie, neunaví sa ani nepomýli. Keď uvidí príležitosť, ihneď ju využije a v prípade vzniku nečakanej situácie na trhu sa AOS s takouto situáciou dokáže vysporiadať sám bez vášho zásahu.

AOS si klient vie kedykoľvek deaktivovať aj samostatne, otvorené pozície sa korektne doobchodujú a nové obchody už robot nebude otvárať. Prenájom za AOS sa platí v podobe podielu na dosiahnutom zisku.

Dosahované zisky sú závislé od volatility na finančných trhoch a sú v rozpätí 10-30 % ročne v závislosti aj od typu AOS, ktorý ste si prenajali a samozrejme od firmy, ktorá sa Vám o tento robotický systém stará , udržuje ho a zabezpečuje cely nevyhnutný servis k správnemu fungovaniu.

Forex

Počítačovo riadené a kontrolované finančné operácie : potenciál výnosu 15 – 20 % ročne

Obchodovanie s menovými pármi ako Euro, dolár (USD), britská libra (GBP), japonský YEN a pod. a tým pádom zarábanie na kurzových rozdieloch. Na Forexe obchodujú ako firmy, tak aj banky resp. individuálni forex obchodníci,no modernou stratégiou je, aby za klienta obchodoval softvér, čo nevyžaduje odbornú znalosť klienta a odstraňuje emócie a chybovosť človeka.

Forex je najväčší trh na svete- decentralizovaná burza , jeho denný obrat predstavuje 3 bilióny dolárov, čo znamená že je niekoľkonásobne väčší ako akciový trh. Pochádza z anglického výrazu Foreign Exchange (označovaný aj ako FX alebo Forex Trading) čo znamená trh cudzích mien, fungujúci s cieľom vytvoriť zisk .

Na forexe sa najviac obchodujú 4 hlavné meny medzi ktoré patria US Dolár(USD), Euro, Britská Libra (GPB)a Japonský YEN . Najviac obchodovaný menový pár na svete je EURO voči USD. Na forexe zarábate pri raste aj poklese menových kurzov. Obchodníci sa snažia odhadnúť rast resp. pokles jednotlivých mien voči sebe a správne vypárovať obchody s cieľom vytvoriť zisk, ktorý sa na forexe vytvára rádovo v 10 tkách %, no podobné sú aj riziká strát, čo je eliminované práve pri obchodovaní pomocou softvéru ( vysokošpecializovaného matematického kódu), ktorý si klient môže prenajať a pracovníci spoločnosti Imarex sú mu pri tomto výbere plne k dispozícií. Je potrebné totiž vedieť si vybrať tú správnu ponuku na trhu podľa požiadaviek a profilu klienta.

Najväčšie finančné centrá vo svete (Londýn, New York a Tokio) fungujú ako centrály pre dané časové pásmo a zabezpečujú 24-hodinové obchodovanie hlavných menových párov počas obchodných dní, pondelok až piatok (od piatka 22:00 hod. SEČ až do nedele 23:00 hod. SEČ je menový trh mimo prevádzky)

Forex je aj miestom pre dlhodobejšie investície, kde môžete slušne profitovať z dlhodobých pohybov mien

Spoločnosť Imarex s.r.o. umožňuje svojim klientom ako obchodovanie cez individuálnych obchodníkov, tak aj cez vysokošpecializovaný softvér , kde je garancia základného vkladu ošetrená zmluvnými podmienkami.

Riadenie portfólia

Potenciál výnosu v závislosti od typu portfólia a času investície 10 - 20 % ročne

Sú vytvárané pre klientov, ktorý nemajú čas ani odborné skúsenosti si takéto portfólio zostaviť. Portfólia sa zostavujú z finančných príležitosti ( akcie, dlhopisy, komodity.....)a to na základe zhodného názoru skupiny špecialistov na asset management. Vyhľadávajú sa možnosti, ktoré majú potenciál výnosu v rozpätí 10-20 % ročne a to z rôznych oblastí priemyslu a celého hospodárstva v celosvetovom rozmere.

Softvér skúma na denno dennej báze všetky príležitosti a riziká, prihliada na potrebné makroekonomické ukazovatele a pri hroziacom riziku navrhuje zmenu s prihliadnutím na typ portfóliá tak aby financie klientov boli v bezpečí.

Celý koncept investície je realizovaný po dôkladnom preskúmaní preferencií klienta a jeho prístupu k možnému riziku. Klient má možnosť po debate s profesionálom vybrať si z troch skupín portfólií ( Konzervatívne prtfólio, Dynamické portfólio, Vyvážené portfólio)

Konzervatívne portfólio

Konzervatívne portfólio ponúka dlhodobý pozvoľný rast investície v intervale aspoň 2 roky. Stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos mierne nad úrokom z bankových depozitov. Väčšina investícií je smerovaných do konzervatívnych nástrojov (napr. štátne dlhopisy, bankové úložky, iné konzervatívne podielové fondy). Portfólio môže obsahovať aj akciovú zložku, tá by však v žiadnom momente nemala prekročiť 10% z hodnoty investícií v portfóliu.

Vyvážené portfólio

Vyvážené portfólio je určené pre investorov, ktorí akceptujú možnosť kolísania hodnoty investície s cieľom vyššieho zhodnotenia. Zhodnocovanie by malo prebiehať v časovom horizonte minimálne 3 roky. Vyvážené portfólio môže byť tvorené z rozhodujúcej časti peňažnými a dlhopisovými fondmi. Je určené investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku.

Dynamické portfólio

Bolo vytvorené pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Dynamické portfólio vyžaduje dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika kde optimálny investičný horizont je 5 rokov, pretože sa využíva vysoká volatilita na trhoch a a teda sa očakáva vysoký potenciál zhodnotenia.

Korporátne dlhopisy

Fixne zadefinovaný výnos v závislosti od typu dlhopisu a dĺžky investičného horizontu 6-10 % ročne.

Korporátne dlhopisy ( cenné papiere )sú finančné nástroje kvalitných a prosperujúcich firiem, ktoré poskytujú klientom možnosť dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie finančných prostriedkov. Väčšinou sú emitované v limitovaných emisiách, teda ako neverejné ponuky pre klientov , ktoré firma Imarex pre svojich klientov vyhľadáva a sprostredkuje.

Každý dlhopis má presne zadefinované emisné podmienky, kde sú detailne uvedené všetky potrebné informácie pre klienta.

Čo je výhoda pre klientov, je že dlhopis má fixne zadefinovaný výnos v závislosti od typu dlhopisu a dĺžky investičného horizontu 6-10 % ročne.

Našim klientom poradíme a pomôžeme vybrať tú najvhodnejšiu alternatívu z oblasti realitných dlhopisoch , dlhopisoch v poľnohospodárstve ......... ďalších investičných príležitostiach, ktorých cieľom je ponúknuť priestor na dodatočný nadpriemerný výnos.

Na rozdiel od ostatných finančných nástrojov, je pri dlhopisoch určená výška pravidelných úrokov, ku ktorých platbe sa priamo v texte dlhopisu jeho vydavateľ zaväzuje . Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu ( väčšinou 3-až 5 rokov podľa typu dlhopisu). V tom okamihu investor obdrží späť i prostriedky, ktoré za dlhopis pri jeho kúpe zaplatil (tzv. cenu, čiže nominálnu hodnotu dlhopisu).

Ak sa stane, že potrebujete peniaze skôr, dlhopis možno predať ( na tzv. sekundárnom trhu, s čím Vám samozrejme radi pomôžeme).

Zlato

Uchovávateľ kúpnej sily peňazí

Zlato (fyzické bankové zlato 999,9 – najvyššia forma kvality zlata) je potrebné brať skôr ako uchovávateľa kúpnej sily peňazí, než ako nástroj na vytvorenie krátkodobého výnosu . Zlato ako špeciálny finančný nástroj by malo byť v portfóliu každého investora v zastúpení 5-10 % a zabezpečovať tak prirodzenú diverzifikáciu finančného portfólia klienta. V dnešnej dobe aj bežný človek vo forme sporenia do zlata má možnosť si zabezpečiť zlato do svojho portfólia. Ako dlho a dokedy to bude trvať sa nedá odhadnúť. Platí zlaté pravidlo :"Kto má zlato, má vždy peniaze"( Alan Greenspane – bývalý šéf FEDU ).

© 2020 imarex.sk